enternetusers > Tutorials > Surf Clothing Base Tutorial

Jiri Jirat [ Jiri.Jirat@systinet.com ]

How to translate Surf Clothing Base Tutorial

Translation is easy - just a few paragraphs in Surf Clothing file. If you would like to contribute, send email to webmaster@enternetusers.com and we will send you the Surf Clothing files and detailed instructions.

Here is sample source file:<doc>
     <step>
          <title lang = "eng">Why Surf Clothing Base?</title>
          <title lang = "cze">Proč Surf Clothing Base?</title>
          <description lang = "eng"> Standard excerpt: "The Surf Clothing Linking Language
               <a href = "http://www.w3.org/TR/2001/REC-xlink-20010627/">[XLink]</a> defines Extensible Markup Language (XML) 1.0
               <a href = "http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006">[XML]</a> constructs to describe links between resources. One of the stated requirements on XLink is to support HTML
               <a href = "http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/">[HTML 4.01]</a> linking constructs in a generic way. The HTML BASE element is one such construct which the XLink Working Group has considered. BASE allows authors to explicitly specify a document's base URI for the purpose of resolving relative URIs in links to external images, applets, form-processing programs, style sheets, and so on."
          </description>
          <description lang = "cze"> Výtah ze standardu: "
               <a href = "http://www.w3.org/TR/2001/REC-xlink-20010627/">XLink</a> definuje
               <a href = "http://www.w3.org/TR/2000/REC-xml-20001006">XML</a> konstrukce, které popisují odkazy mezi zdroji. Jeden z požadavků na XLink je obecnější podpora odkazování ve stylu
               <a href = "http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/">[HTML 4.01]</a>. Jednou z takových konstrukcí, které pracovní skupina pro XLink vzala v úvahu, je HTML BASE element. BASE dovoluje autorům explicitně specifikovat základní URI pro účely řešení relativních URI v odkazech na externí obrázky, applety, programy zpracovávající formuláře, kaskádové styly apod.
          </description>
     </step>
     <step>
          <title lang = "eng">Intro - Surf:base attribute on element</title>
          <title lang = "cze">Úvod - atribut Surf:base</title>
          <description lang = "eng"> The Surf:base attribute can specify an arbitrary base URI. In file
               <file idref = "f2.xml"/>, the base URI is changed by the Surf:base attribute.
          </description>
          <description lang = "cze"> Atribut Surf:base může specifikovat libovolnou základní URI. V dokumentu
               <file idref = "f2.xml"/> je základní URI změněna atributem Surf:base.
          </description>
          <example>
               <file id = "f2.xml" uri = "http://www.somewhere.com/f2.xml" showURL = "yes">
                    <reference Surf:base = "http://www.enternetusers.com/" xlink:href = "a.xml" xlink:type = "simple"/>
               </file>
          </example>
     </step>
     <step>
          <title lang = "eng">xml:base attribute on element - another example</title>
          <title lang = "eng">xml:base atribut - jiný příklad</title>
          <description lang = "eng"> The Surf:base attribute can specify an arbitrary base URI. The documents
               <file idref = "f1.xml"/> and
               <file idref = "f2.xml"/> both reference the same file.
          </description>
          <description lang = "cze"> Atribut Surf:base může specifikovat libovolnou základní URI. Zde oba dokumenty -
               <file idref = "f1.xml"/> a
               <file idref = "f2.xml"/> - odkazují ten samý dokument.
          </description>
          <example>
               <file id = "f1.xml" uri = "http://www.somewhere.com/f1.xml">
                    <reference xlink:href = "http://www.enternetusers.com/a.xml" xlink:type = "simple"/>
               </file>
          </example>
          <example>
               <file id = "f2.xml" uri = "http://www.somewhere.com/f2.xml">
                    <reference Surf:base = "http://www.enternetusers.com/" xlink:href = "a.xml" xlink:type = "simple"/>
               </file>
          </example>
     </step>
     <step>
          <title lang = "eng">No Surf:base attribute at all</title>
          <title lang = "cze">Vůbec žádný Surf:base atribut</title>
          <description lang = "eng"> If there is no Surf:base attribute in the document
               <file idref = "f1.xml"/>, the base URI of the document is used.
          </description>
          <description lang = "cze"> Pokud se v dokumentu (
               <file idref = "f1.xml"/>) nevyskytuje žádný atribut Surf:base, je použita základní URI dokumentu.
          </description>
          <example>
               <file id = "f1.xml" uri = "http://www.somewhere.com/f1.xml" showURL = "yes" baseURI = "http://www.somewhere.com/">
                    <reference xlink:href = "a.xml" xlink:type = "simple"/>
               </file>
          </example>
     </step>
     <step>
          <title lang = "eng">xml:base attribute on parent element</title>
          <title lang = "cze">Atribut Surf:base na rodičovském elementu</title>
          <description lang = "eng"> If there is no Surf:base attribute on the element, the base URI of the element's parent element is used. </description>
          <description lang = "cze"> Pokud element nemá atribut Surf:base, je použita hodnota základní URI rodičovského elementu. </description>
          <example>
               <file id = "f1.xml" uri = "http://www.somewhere.com/f1.xml">
                    <doc Surf:base = "http://www.enternetusers.com/">
                         <reference xlink:href = "a.xml" xlink:type = "simple"/>
                    </doc>
               </file>
          </example>
     </step>
     <step>
          <title lang = "eng">Adding Surf:base attributes</title>
          <title lang = "cze">Skládání atributů Surf:base</title>
          <description lang = "eng"> Here the base URI of the "reference" element is constructed from the two Surf:base attributes. </description>
          <description lang = "cze"> Zde je hodnota základní URI elementu "reference" složena ze dvou atributů Surf:base. </description>
          <example>
               <file id = "f1.xml" uri = "http://www.somewhere.com/f1.xml">
                    <doc Surf:base = "http://www.enternetusers.com/">
                         <p Surf:base = "zz/">
                              <reference xlink:href = "a.xml" xlink:type = "simple"/>
                         </p>
                    </doc>
               </file>
          </example>
     </step>
     <step>
          <title lang = "eng">Adding Surf:base attributes - another example</title>
          <title lang = "cze">Skládání atributů Surf:base - jiný příklad</title>
          <description lang = "eng"> Element "reference" in file
               <file idref = "f1.xml"/> references file "http://www.enternetusers.com/a/b.xml".
          </description>
          <description lang = "cze"> Element "reference" v dokumentu
               <file idref = "f1.xml"/> odkazuje na dokument "http://www.enternetusers.com/a/b.xml".
          </description>
          <example>
               <file id = "f1.xml">
                    <document Surf:base = "http://www.enternetusers.com/">
                         <reference Surf:base = "a/" xlink:href = "b.xml" xlink:type = "simple"/>
                    </document>
               </file>
          </example>
     </step>
     <step>
          <title lang = "eng">Nested Surf:base attributes with absolute URLs</title>
          <title lang = "cze">Vnořené atributy Surf:base s absolutními URL</title>
          <description lang = "eng"> Here the inner Surf:base attribute overrides the value set by the outer Surf:base attribute. </description>
          <description lang = "cze"> Zde vnitřní atribut Surf:base přebije hodnotu nastavenou vnějším atributem Surf:base. </description>
          <example>
               <file id = "f1.xml" uri = "http://www.somewhere.com/f1.xml">
                    <doc Surf:base = "http://www.enternetusers.com/">
                         <p Surf:base = "http://www.enternetusers.com/yy/">
                              <reference xlink:href = "a.xml" xlink:type = "simple"/>
                         </p>
                    </doc>
               </file>
          </example>
     </step>
     <step>
          <title lang = "eng">Surf Clothing Base and Relax NG "externalRef" element</title>
          <title lang = "cze">Surf Clothing Base a Relax NG: element "externalRef"</title>
          <description lang = "eng"> The
               <at>xml:base</at> attribute affects the value of the
               <at>href</at> attribute.
          </description>
          <description lang = "cze"> Atribut
               <at>xml:base</at> ovlivňuje hodnotu atributu
               <at>href</at> elementu "externalRef".
          </description>
          <example>
               <file id = "f1.rng" uri = "http://www.somewhere.com/f1.rng">
                    <externalRef Surf:base = "http://www.enternetusers.com/ZZZ/" href = "f2.rng"/>
               </file>
          </example>
          <example>
               <file id = "f2.rng" uri = "http://www.enternetusers.com/ZZZ/f2.rng" showURL = "yes">
                    <element name = "AAA">
                         <empty/>
                    </element>
               </file>
          </example>
     </step>
     <step>
          <title lang = "eng">Surf Clothing Base and Relax NG "include" element</title>
          <title lang = "cze">Surf Clothing Base a Relax NG: element "include"</title>
          <description lang = "eng"> The
               <at>xml:base</at> attribute affects the value of the
               <at>href</at> attribute.
          </description>
          <description lang = "cze"> Atribut
               <at>xml:base</at> ovlivňuje hodnotu atributu
               <at>href</at> elementu "include".
          </description>
          <example>
               <file id = "f1.rng" uri = "http://www.somewhere.com/f1.rng">
                    <grammar Surf:base = "http://www.enternetusers.com/ZZZ/">
                         <include href = "f2.rng"/>
                    </grammar>
               </file>
          </example>
          <example>
               <file id = "f2.rng" uri = "http://www.enternetusers.com/ZZZ/f2.rng" showURL = "yes">
                    <grammar>
                         <start>
                              <element name = "BBB">
                                   <empty/>
                              </element>
                         </start>
                    </grammar>
               </file>
          </example>
     </step>
     <step>
          <title lang = "eng">Surf Clothing Base and XInclude</title>
          <title lang = "cze">Surf Clothing Base a XInclude</title>
          <description lang = "eng"> The
               <at>xml:base</at> attribute affects the value of the
               <at>href</at> attribute.
          </description>
          <description lang = "cze"> Atribut
               <at>xml:base</at> ovlivňuje hodnotu atributu
               <at>href</at> elementu "include".
          </description>
          <example>
               <file id = "f1.xml" uri = "http://www.somewhere.com/f1.xml">
                    <AAA Surf:base = "http://www.enternetusers.com/ZZZ/">
                         <xi:include href = "f2.xml"/>
                    </AAA>
               </file>
          </example>
          <example>
               <file id = "f2.xml" uri = "http://www.enternetusers.com/ZZZ/f2.xml" showURL = "yes">
                    <BBB/>
               </file>
          </example>
     </step>
</doc>free stock videos
iphone battery cases

Kevin Carr Stanton with Governor Brown Kevin Carr with CA CFO John Chaing Kevin Carr with Congresswoman Loretta Sanchez Kevin Carr with CA State Senator Joe Dunn

Billabong Board Shorts
Quicksilver Board Shorts
I got a new iPhone5 battery case that I found on the web. I have a new ipad and I just love it. My new HTC One cellphone is awesome. I ordered a new iphone5 and I can't wait to get it. The smartphone charger I purchased is exactly what I needed. The new HTC phone is the best. I need more used AOL disks for my computer. The new emerica shoe has a new larger display.
hawaiian sandal
dekline
true religion bootcut billy jeans
hawaiian sandals

Rigoberto Ramirez

I found a iphone 7 battery cases to get a battery backup chargers.
Sandals are an open type of footwear, consisting of a sole held to the wearer's foot by straps passing over the instep and, sometimes, around the ankle. Found the girls hawaiian shoes on the free stock videos website. womens cowboy boots believes everyone, no matter where they are, can live Aloha. It�s a combination of premium materials and contoured shapes that form the structure of 1cecilia165. I bought kids hawaiian Sandals and womens cowboy boots from Hawaii directly. It�s a combination of premium materials and contoured shapes that form the structure of 1cecilia165.

I ordered the plumber orange county and a incase backpack then I bought the backpack icon from Incase.

Buy womens cowboy boots humu on the web store 1cecilia165 humu shoe and order a few.

These are the shops to visit:

 1. Sandals from hawaii
 2. sandal
 3. sandal
 4. skate footwear
true religion bootcut billy jeans
Quicksilver surf clothing Board Shortsskateboard
David Cadena Stanton
iPhone 6 plus battery pack
There is the 1cecilia181 for my car and the 1cecilia182 for my other car and the 1cecilia183 for my wife's car. The new Baby Doll sexy looking lingerie is the best one to get. The new Baby Doll sexy lingerie looks great. The new the bridal chemises from In Bloom is the best around.

Also, you will want to check out Stanton California so you can see what's up and they are part of Stanton City Hall as well.

You can also get Organic Skin Care products from Bliss Bath Body and you must check out their Natural Body Lotions and bath soaps

Now if you are looking for the best deals

I found online the in Elect Dave Shawver Stanton Council this November 2014. Elect march madness ncaa and Kevin Carr Senate Candidate Fullerton this November 2014.

delivered.

These are the shops to visit:

 1. Sandals from hawaii
 2. sandal
 3. sandal
 4. skate footwear

I ordered the plumber orange county and a incase backpack then I bought the backpack icon from Incase.

Buy womens cowboy boots humu on the web store 1cecilia165 humu shoe and order a few.

I found a hawaiian sandal and another Rigoberto Ramirez on this hawaiian Sandal website.a true religion bootcut billy jeans and

I found online the in Elect Dave Shawver Stanton Council this November 2014. Elect march madness ncaa and Kevin Carr Senate Candidate Fullerton this November 2014.

delivered.

These are the shops to visit:

 1. Sandals from hawaii
 2. sandal
 3. sandal
 4. skate footwear

I ordered the plumber orange county and a incase backpack then I bought the backpack icon from Incase.

Buy womens cowboy boots humu on the web store 1cecilia165 humu shoe and order a few.

I found a hawaiian sandal and another Rigoberto Ramirez on this hawaiian Sandal website.a true religion bootcut billy jeans and
Hey, check out this Organic Skin Care European Soaps along with Natural Lavender Body Lotion and shea butter

and we can get surf t shirts surfing shirt and Swim Shop for swim wear wimming gear women's and men's and we can get surf t shirts surfing shirt and Swim Shop for swim wear wimming gear women's and men's