English | >> česky << | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | Polski

Příklad 1
Základní syntax jazyka XPath je podobný adresování v souborovém systému (filesystem). Pokud výraz začíná lomítkem (slash) / , pak reprezentuje absolutní cestu k požadovanému elementu.
Příklad 2
Pokud výraz začíná // (dvěma lomítky), pak jsou vybrány všechny elementy kdekoli v dokumentu, které splňují následující kritéria
Příklad 3
Hvězdička * vybere všechny elementy, které jsou určeny předcházejícím výrazem
Příklad 4
Výraz v hranatých závorkách může specifikovat další podmínky. Číslo v hranatých závorkách určuje pozici elementu ve vybraném souboru elementů. Funkce "last()" ("poslední") vybírá poslední element ve výběru.
Příklad 5
Atributy jsou specifikovány pomocí prefixu "@".
Příklad 6
Hodnoty atributů mohou být použity jako kritérium pro výběr. Funkce "normalize-space" odstraňuje počáteční a koncové mezery a nahrazuje sekvence "whitespace" znaků jedinou mezerou.
Příklad 7
Funkce count() vrátí počet vybraných elementů
Příklad 8
Funkce name() vrací jméno elementu, funkce "starts-with" vrací hodnotu "true", pokud první argument začíná řetězcem, který je uveden jako druhý argument. Funkce "contains" vrací hodnotu "true", pokud první argument obsahuje řetězec, který je uveden jako druhý argument.
Příklad 9
Funkce "string-length" vrací počet znaků v řetězci. Musíte použít &lt; jako náhražku pro < (menší než) a &gt; jako náhražku pro > (větší než).
Příklad 10
Několik výrazů může být kombinováno pomocí separátoru |
Příklad 11
Osa přímých potomků (child axis) obsahuje všechny přímé potomky uzlu, který je v kontextu. Tato osa je implicitní a může být vynechána.
Příklad 12
Osa potomků (descendant axis) obsahuje potomky uzlu, který je v kontextu; potomek je přímý potomek (dítě, "child") nebo přímý potomek přímého potomka atd. Proto osa potomků nikdy neobsahuje uzly typu atribut nebo jmenný prostor.
Příklad 13
Osa rodičů (parent axis) obsahuje rodiče uzlu, který je v kontextu - pokud ovšem existují.
Příklad 14
Osa předků obsahuje předku uzlu, který je v kontextu; předkové tohoto uzlu jsou rodiče, rodiče rodičů atd. Proto osa předků vždy obsahuje kořen dokumentu, pokud ovšem uzlem v kontextu není sám kořen dokumentu.
Příklad 15
Osa "following-sibling" obsahuje všechny následující sourozence uzlu, který je v kontextu.
Příklad 16
Osa "preceding-sibling" obsahuje všechny předcházející sourozence uzlu, který je v kontextu.
Příklad 17
Osa "following" ("následující") obsahuje všechny uzly v tom samém dokumentu, které se vyskytují po uzlu, který je v kontextu, a to podle pořadí v dokumentu ("document order") a vyjma jakýchkoli potomků, atributů a uzlů jmenných prostorů.
Příklad 18
Osa "preceding" (předcházející) obsahuje všechny uzly v tom samém dokumentu, které se vyskytují po uzlu, který je v kontextu, a to podle pořadí v dokumentu ("document order") a vyjma jakýchkoli předků, atributů a uzlů jmenných prostorů.
Příklad 19
Osa "descendant-or-self" obsahuje kontextový uzel a všechny jeho potomky
Příklad 20
Osa "ancestor-or-self" obsahuje kontextový uzel a všechny jeho předky. Proto bude vždy obsahovat kořen dokumentu.
Příklad 21
Osy "ancestor", "descendant", "following", "preceding" a "self" rozdělují dokument (ignorujíc uzly typu atribut a jmenný prostor): nepřekrývají se a dohromady obsahují všechny uzly dokumentu.
Příklad 22
Operátor "div" provádí dělení (neceločíselné), operátor "mod" vrací zbytek po celočíselném dělení. Funkce "floor" vrací nejvyšší (bližší k plus nekonečnu) celé číslo, které není vyšší než argument. Funkce "ceiling" nejmenší (bližší k minus nekonečnu) celé číslo, které není menší než argument.

4-19-2013

4-19-2013

kevin carr city of stantonkevin carr city of stantonkevin carr city of stantonkevin carr city of stantonSales Tax Measure GG City of Stantonkevin carr city of stantonkevin carr city of stantonkevin carr city of stantonkevin carr city of stanton


free stock videos
iphone battery cases

Kevin Carr Stanton with Governor Brown Kevin Carr with CA CFO John Chaing Kevin Carr with Congresswoman Loretta Sanchez Kevin Carr with CA State Senator Joe Dunn

Billabong Board Shorts
Quicksilver Board Shorts
I got a new iPhone5 battery case that I found on the web. I have a new ipad and I just love it. My new HTC One cellphone is awesome. I ordered a new iphone5 and I can't wait to get it. The smartphone charger I purchased is exactly what I needed. The new HTC phone is the best. I need more used AOL disks for my computer. The new emerica shoe has a new larger display.
hawaiian sandal
dekline
true religion bootcut billy jeans
hawaiian sandals

Rigoberto Ramirez

I found a iphone 8 battery cases to get a battery backup chargers.
Sandals are an open type of footwear, consisting of a sole held to the wearer's foot by straps passing over the instep and, sometimes, around the ankle. Found the girls hawaiian shoes on the free stock videos website. get paid to travel app believes everyone, no matter where they are, can live Aloha. It�s a combination of premium materials and contoured shapes that form the structure of 1cecilia165. I bought kids hawaiian Sandals and get paid to travel app from Hawaii directly. It�s a combination of premium materials and contoured shapes that form the structure of 1cecilia165.

Elect Stanton Rigoberto Ramirez this November 2016. We will get hawaii shoes products during the 1cecilia374 around the Holidays. I will be looking for the great deals on the Rigoberto Ramirez Facebook page and the hawaii shoes Twitter page.

Buy get paid to travel app humu on the web store 1cecilia165 humu shoe and order a few.

These are the shops to visit:

 1. Sandals from hawaii
 2. nydj tummy-tuck jean
 3. NYDJ not your daughters jeans capris
 4. skate footwear
true religion bootcut billy jeans
Quicksilver surf clothing Board Shortsskateboard
hawaii sho
iPhone 6 plus battery pack
We installed the 1cecilia302 and 1cecilia303 and the 1cecilia304 with the 1cecilia305 on our cars. The new Baby Doll sexy looking lingerie is the best one to get. The new Baby Doll sexy lingerie looks great. The new the bridal chemises from In Bloom is the best around.

Also, you will want to check out Stanton California so you can see what's up and they are part of Stanton City Hall as well.

You can also get Organic Skin Care products from Bliss Bath Body and you must check out their Natural Body Lotions and bath soaps

Now if you are looking for the best deals

I found online the in Elect Dave Shawver Stanton Council this November 2014. Elect march madness ncaa and Kevin Carr Senate Candidate Fullerton this November 2014.

delivered.

These are the shops to visit:

 1. Sandals from hawaii
 2. nydj tummy-tuck jean
 3. NYDJ not your daughters jeans capris
 4. skate footwear

Elect Stanton Rigoberto Ramirez this November 2016. We will get hawaii shoes products during the 1cecilia374 around the Holidays. I will be looking for the great deals on the Rigoberto Ramirez Facebook page and the hawaii shoes Twitter page.

Buy get paid to travel app humu on the web store 1cecilia165 humu shoe and order a few.

I found a hawaiian sandal and another Rigoberto Ramirez on this earning money online website.a true religion bootcut billy jeans and

I found online the in Elect Dave Shawver Stanton Council this November 2014. Elect march madness ncaa and Kevin Carr Senate Candidate Fullerton this November 2014.

delivered.

These are the shops to visit:

 1. Sandals from hawaii
 2. nydj tummy-tuck jean
 3. NYDJ not your daughters jeans capris
 4. skate footwear

Elect Stanton Rigoberto Ramirez this November 2016. We will get hawaii shoes products during the 1cecilia374 around the Holidays. I will be looking for the great deals on the Rigoberto Ramirez Facebook page and the hawaii shoes Twitter page.

Buy get paid to travel app humu on the web store 1cecilia165 humu shoe and order a few.

I found a hawaiian sandal and another Rigoberto Ramirez on this earning money online website.a true religion bootcut billy jeans and
Hey, check out this Organic Skin Care European Soaps along with Natural Lavender Body Lotion and shea butter

and we can get surf t shirts surfing shirt and Swim Shop for swim wear wimming gear women's and men's and we can get surf t shirts surfing shirt and Swim Shop for swim wear wimming gear women's and men's