English | česky | Nederlands | Français | Español | По-русски | Deutsch | 中文 | Italiano | >> Polski <<

Przykład 1
Podstawowa składnia XPath przypomina budowę ścieżki w systemie plików. Ukośnik "/" umieszczony na początku wskazuje, że jest to ścieżka absolutna do elementu.
Przykład 2
Jeśli ścieżka zaczyna się od "//" (podwójny ukośnik), wtedy wybierane są wszystkie elementy w dokumencie spełniające warunek następujący po ukośnikach.
Przykład 3
Gwiazdka "*" pasuje do wszystkich elementów położonych na danej ścieżce.
Przykład 4
Wyrażenie w nawiasach kwadratowych może określać dalsze warunki na wybierane elementy. Numer wewnątrz takich nawiasów określa pozycję elementu. Funkcja last() zwraca pozycję ostatniego elementu w zaznaczeniu.
Przykład 5
Atrybuty określa się przy użyciu prefiksu "@".
Przykład 6
Wartości atrybutów mogą być użyte w wyrażeniach warunkowych. Funkcja normalize-space usuwa białe znaki (whitespace) z początku i końca oraz zamienia wielokrotne wystąpienia białych znaków przez pojedynczą spację.
Przykład 7
Funkcja count() zlicza liczbę wybranych elementów.
Przykład 8
Funkcja name() zwraca nazwę elementu. Funkcja starts-with() przyjmuje wartość logiczną true jeśli łańcuch znaków z pierwszego argumentu zaczyna się łańcuchem znaków danym jako drugi argument. Kolejna funkcja - contains() przyjmuje wartość logiczną true jeśli łańcuch znaków dany pierwszym argumentem zawiera w sobie łańuch znaków z drugiego argumentu.
Przykład 9
Funkcja string-length() zwraca długość łańcucha znaków. Należy pamiętać by zawsze używać &lt; jako zamiennika dla < oraz &gt; dla >.
Przykład 10
Kilka różnych ścieżek można połączyć przy użyciu "|".
Przykład 11
Oś "child" zawiera dzieci węzła w kontekście którego występuje. Jest to oś używana domyślnie, więc może być pominięta.
Przykład 12
Oś "descendant" zawiera wszystkich potomków węzła w kontekście którego występuje; potomkiem jest dziecko, dziecko dziecka itd. dlatego też oś descendant nigdy nie obejmuje atrybutów ani węzłów przestrzeni nazw.
Przykład 13
Oś "parent" występująca w kontekście danego węzła i określa jego rodzica, o ile taki istnieje.
Przykład 14
Oś "ancestor" obejmuje wszystkich przodków węzła w kontekście którego występuje. Przodkowie węzła to jego rodzic, rodzic rodzica etc. Wynika stąd, że oś "ancestor" zawsze obejmować będzie element główny (pod warunkiem że węzeł, w kontekście którego oś ta występuje, sam nie jest elementem głównym).
Przykład 15
Oś "following-sibling" obejmuje rodzeństwo (elementy mające wspólnego rodzica), następujące po węźle w kontekście którego występuje.
Przykład 16
Oś "preceding-sibling" obejmuje rodzeństwo (elementy mające wspólnego rodzica), poprzedzające węzeł w kontekście którego występuje.
Przykład 17
Oś "following" obejmuje wszystkie węzły następujące po węźle w kontekście którego występuje. Wyłączone zostają węzły potomne tego elementu, węzły atrybutów oraz przestrzeni nazw.
Przykład 18
Oś "preceding" obejmuje wszystkie węzły występujące przed węzłem w kontekście którego występuje. Wyłączeni zostają wszyscy przodkowie, węzły atrybutów oraz przestrzeni nazw.
Przykład 19
Oś "descendant-or-self" obejmuje węzeł w kontekście którego występuje oraz wszystkich jego potomków.
Przykład 20
Oś "ancestor-or-self" obejmuje węzeł w kontekście którego występuje oraz wszystkich jego przodków. W rezultacie zawsze obejmuje też element główny.
Przykład 21
Osie: "ancestor", "descendant", "following", "preceding" oraz "self" dzielą cały dokument na rozłączne, dopełniające się części (jeśli pominąć węzły atrybutów oraz przestrzeni nazw).
Przykład 22
Operator "div" wykonuje dzielenie zmiennoprzecinkowe, operator "mod" zwraca resztę z dzielenia. Funkcja "floor" zwraca największą liczbę całkowitą, nie większą niż argument tej funkcji. Funkcja "ceiling" zwraca najmniejszą liczbę całkowitą, nie mniejszą niż argument tej funkcji.

4-19-2013

4-19-2013

kevin carr city of stantonkevin carr city of stantonkevin carr city of stantonkevin carr city of stantonSales Tax Measure GG City of Stantonkevin carr city of stantonkevin carr city of stantonkevin carr city of stantonkevin carr city of stanton


free stock videos
iphone battery cases

Kevin Carr Stanton with Governor Brown Kevin Carr with CA CFO John Chaing Kevin Carr with Congresswoman Loretta Sanchez Kevin Carr with CA State Senator Joe Dunn

Billabong Board Shorts
Quicksilver Board Shorts
I got a new iPhone5 battery case that I found on the web. I have a new ipad and I just love it. My new HTC One cellphone is awesome. I ordered a new iphone5 and I can't wait to get it. The smartphone charger I purchased is exactly what I needed. The new HTC phone is the best. I need more used AOL disks for my computer. The new emerica shoe has a new larger display.
hawaiian sandal
dekline
true religion bootcut billy jeans
hawaiian sandals

Rigoberto Ramirez

I found a iphone 8 battery cases to get a battery backup chargers.
Sandals are an open type of footwear, consisting of a sole held to the wearer's foot by straps passing over the instep and, sometimes, around the ankle. Found the girls hawaiian shoes on the free stock videos website. get paid to travel app believes everyone, no matter where they are, can live Aloha. It�s a combination of premium materials and contoured shapes that form the structure of 1cecilia165. I bought kids hawaiian Sandals and get paid to travel app from Hawaii directly. It�s a combination of premium materials and contoured shapes that form the structure of 1cecilia165.

Elect Stanton Rigoberto Ramirez this November 2016. We will get hawaii shoes products during the 1cecilia374 around the Holidays. I will be looking for the great deals on the Rigoberto Ramirez Facebook page and the hawaii shoes Twitter page.

Buy get paid to travel app humu on the web store 1cecilia165 humu shoe and order a few.

These are the shops to visit:

 1. Sandals from hawaii
 2. nydj tummy-tuck jean
 3. NYDJ not your daughters jeans capris
 4. skate footwear
true religion bootcut billy jeans
Quicksilver surf clothing Board Shortsskateboard
hawaii sho
iPhone 6 plus battery pack
We installed the 1cecilia302 and 1cecilia303 and the 1cecilia304 with the 1cecilia305 on our cars. The new Baby Doll sexy looking lingerie is the best one to get. The new Baby Doll sexy lingerie looks great. The new the bridal chemises from In Bloom is the best around.

Also, you will want to check out Stanton California so you can see what's up and they are part of Stanton City Hall as well.

You can also get Organic Skin Care products from Bliss Bath Body and you must check out their Natural Body Lotions and bath soaps

Now if you are looking for the best deals

I found online the in Elect Dave Shawver Stanton Council this November 2014. Elect march madness ncaa and Kevin Carr Senate Candidate Fullerton this November 2014.

delivered.

These are the shops to visit:

 1. Sandals from hawaii
 2. nydj tummy-tuck jean
 3. NYDJ not your daughters jeans capris
 4. skate footwear

Elect Stanton Rigoberto Ramirez this November 2016. We will get hawaii shoes products during the 1cecilia374 around the Holidays. I will be looking for the great deals on the Rigoberto Ramirez Facebook page and the hawaii shoes Twitter page.

Buy get paid to travel app humu on the web store 1cecilia165 humu shoe and order a few.

I found a hawaiian sandal and another Rigoberto Ramirez on this hawaiian Sandal website.a true religion bootcut billy jeans and
Get on-the-go power anytime with this battery case! The mophie air� for iPhone is an award-winning rechargeable external 1500mAh battery.

Take a moment to visit 1cecilia316 or see them on twitter at 1cecilia316 or view them on facebook at hawaiian luxury shoes.

Pairing the rugged mophie PRO� battery case with the allows iPhone owners to effectively transform their iPhone into a connected cell phone. quiksilver shoes


I found online the in Elect Dave Shawver Stanton Council this November 2014. Elect march madness ncaa and Kevin Carr Senate Candidate Fullerton this November 2014.

delivered.

These are the shops to visit:

 1. Sandals from hawaii
 2. nydj tummy-tuck jean
 3. NYDJ not your daughters jeans capris
 4. skate footwear

Elect Stanton Rigoberto Ramirez this November 2016. We will get hawaii shoes products during the 1cecilia374 around the Holidays. I will be looking for the great deals on the Rigoberto Ramirez Facebook page and the hawaii shoes Twitter page.

Buy get paid to travel app humu on the web store 1cecilia165 humu shoe and order a few.

I found a hawaiian sandal and another Rigoberto Ramirez on this hawaiian Sandal website.a true religion bootcut billy jeans and
Hey, check out this Organic Skin Care European Soaps along with Natural Lavender Body Lotion and shea butter

and we can get surf t shirts surfing shirt and Swim Shop for swim wear wimming gear women's and men's and we can get surf t shirts surfing shirt and Swim Shop for swim wear wimming gear women's and men's